FAQ

FAQ
Ja. Osteopaten zijn deskundig opgeleid en hebben veel kennis van anatomie, fysiologie, embryologie, neurologie en pathologie. Osteopathie mag daarnaast uitsluitend door gediplomeerde osteopaten worden uitgeoefend. Osteopaten zijn uitgebreid getraind in het herkennen van contra-indicaties: signalen van aandoeningen of ziekten waarbij een patiënt niet behandeld mag worden. Voor een bepaalde techniek kan daar zo nodig ook een safety-test voor gedaan worden, dit is een test om te bepalen of de techniek veilig kan worden uitgevoerd. Wanneer bij een consult een contra-indicatie of een positieve safety-test naar boven komt, zal altijd verwezen worden naar uw (huis)arts.
Dit is goed te bepalen na de intake. Als alle informatie is verzameld en het onderzoek is gedaan kan er samen met de client een plan worden gemaakt. U kunt bijvoorbeeld 2 behandelingen nodig hebben voor een eenvoudige blessure, of een langer traject nodig hebben voor langdurige complexe klachten. Er wordt na elk consult geëvalueerd en een plan gemaakt, zodat het voor u altijd duidelijk is.
Een osteopaat onderzoekt altijd het hele lichaam, waarin het goed kunnen voelen van alle weefsels centraal staat. Het is het handigst als u zich uitkleedt tot uw ondergoed. U wordt daarom geadviseerd ondergoed te dragen waarin u zich comfortabel voelt. Als u om wat voor reden dan ook uw kleding wilt aanhouden, dan is dat geen enkel probleem.
De periode tussen twee opeenvolgende behandelingen kan nogal variëren. Met onze kennis en ervaring geven wij een advies en bespreken dit met u. Een interval van meerdere weken is heel gebruikelijk. Na ieder consult wordt uw lichaam de tijd gegund optimaal te reageren op de laatste behandeling en zich weer aan te passen aan de nieuwe bewegelijkheid. Vervolgens krijgt u de volgende behandeling, zo krijgt het zelfgenezend vermogen van het lichaam de gelegenheid zijn werk te doen.
Het is het beste om de dag van de behandeling enige rust in acht te nemen. U kunt ook moe zijn na de behandeling en willen rusten. Er kan namelijk veel spanning los/vrij komen in het lichaam. Licht bewegen zal eerder gunstig werken dan zware inspanning. Het lichaam heeft tijd en energie nodig na de behandeling om tot een nieuw evenwicht te komen. Een te zware inspanning kan ervoor zorgen dat de door de behandeling verbeterde beweeglijkheid weer verloren gaat. In de meeste gevallen kunt u uw lichaam de volgende dag weer belasten zoals ervoor. Zo niet, dan geven wij dit aan na de behandeling.
Het verschil tussen chiropraxie en osteopathie is dat chiropraxie vooral aandacht besteed aan het bewegingsstelsel (gewrichten, spieren en pezen). Osteopathie heeft naast het bewegingsstelsel ook aandacht voor het visceraal systeem (organen en ingewanden) en de schedel (botten, vliezen). Dit alles staat namelijk in verbinding met elkaar en hier kan ook de oorzaak van uw klacht liggen. De technieken van osteopathie zijn daarnaast ook anders en veelal duurt een osteopatisch consult langer en is er dus meer tijd om het lichaam in zijn geheel te onderzoeken en te behandelen. Samenvattend is de aanpak van osteopathie breder en meer op de oorsprong gericht dan chiropraxie.
U kunt voor een groot aantal soorten klachten bij de osteopaat terecht. Onder indicaties & klachten vindt u een uitgebreide opsomming van klachten waar wij u voor kunnen behandelen. Preventief behandelen is ook mogelijk(check-up), zoals uw auto een apk-keuring krijgt.
Ja, dit is mogelijk als uw een aanvullende verzekering heeft afgesloten. De meeste zorgverzekeraars vergoeden osteopathie dan geheel of gedeeltelijk. Uiteraard is dit afhankelijk van de verzekeraar en de afgesloten polis. Mocht u twijfelen u over uw vergoeding voor osteopathie, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Hier vindt u een overzicht van zorgverzekeraars die een vergoeding voor osteopathie bieden.
Nee, u heeft geen verwijzing nodig; osteopathie is vrij toegankelijk.
Fysiotherapie richt zich voornamelijk op de behandeling van spieren en gewrichten. Het is een waardevolle therapie die voornamelijk gericht is op revalidatie. Manuele therapie is specialisatie die kan gevolgd als fysiotherapeut en houdt zich voornamelijk bezig met wervelkolomklachten. Osteopathie staat volledig los van fysiotherapie en manuele therapie en heeft een eigen en uniek concept. Het kan wel in bepaalde situaties goed samengaan, het is gewenst dat er dan overleg plaats vindt tussen de fysiotherapeut en de osteopaat. Het osteopatisch concept is gebaseerd op de samenhang van alle weefsels in het lichaam en hoe deze samenwerken. De samenhang tussen het bewegingssysteem, het visceraal systeem (organen en ingewanden) en het craniosacraal systeem (omhulsel van het centrale zenuwstelsel) staan hierin centraal. Samenvattend behandelt de osteopaat de drie lichaamssystemen en de fysiotherapeut/manueel therapeut richt zich vaak alleen op het bewegingssysteem.
De kosten van een consult osteopathie zijn:
Intake 45 min: € 90,00
Behandeling 45 min: € 90,00
De openingstijden verschillen per locatie:
Dinsdag: 08:00 - 17:00, Singel 259 BG, 1012 WG, Amsterdam
Woensdag 09:00 - 18:00, Geulstraat 20, 1078 LA, Amsterdam
Donderdag: 08:00 - 17:00, Singel 259 BG, 1012 WG, Amsterdam
Vrijdag: 09:00 - 18:00, Geulstraat 20, 1078 LA, Amsterdam
Hoelang uw gegevens worden bewaard en andere privacy gerelateerde informatie staat uitgebreid beschreven in het Privacy Statement van Loomans Osteopathie.
Osteopathie valt in Nederland onder de complementaire geneeswijzen. Osteopathie is aanvullend aan de reguliere geneeswijzen. Elke bij de NOF(Nederlandse Osteopathie Federatie) & NRO(Nederlands Register voor Osteopathie) als D.O.-(M.)R.O. geregistreerde osteopaat is erkend. Zorgverzekeraars vergoeden alleen erkende osteopaten. U herkent een geregistreerd osteopaat aan de toevoeging D.O.-(M.)R.O. achter zijn naam. Jorrit Loomans D.O.-(M.)R.O. is een erkende osteopaat bij het NOF. Jorrit Loomans staat ingeschreven bij de NOF onder het nummer 2021.21.19.