Klachtenprocedure

Klachtenprocedure
Bent u niet tevreden over de behandeling dan hoort de osteopaat dat graag. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de behandeling niet aan uw verwachtingen voldoet. U kunt uw klacht te allen tijde voorleggen aan de osteopaat en hier open over zijn. Er kan dan een gesprek plaats vinden en een oplossing komen naar alle redelijkheid.

Mocht het onverhoopt niet lukken om samen met uw osteopaat tot een oplossing te komen dan kunt u uw klacht kenbaar maken aan het NOF (Nederlandse Osteopathie Federatie). U kunt daarvoor de website raadplegen van de Nederlandse Osteopathie Federatie.